สอนGENESIS32 SCADA

 GENESIS32 FAQ (ไขข้อสงสัย GENESIS32) | VDOสอนGENESIS SCADAเพิ่มเติม


 # ระดับผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง

ตัวอย่างการติดต่อกับ PLC บางยี่ห้อ ทั้งนี้สามารถติดต่อกับ PLC ทุกยี่ที่มี OPC Server รองรับ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายการ OPC Server สำหรับ PLC ยี่ห้อต่าง ๆ ได้จาก ICONICSKEPWAREMATRICONOPC FOUNDATION และเว็บไซต์ผู้ผลิต OPC Server อื่น ๆ

WMV File สามารถเลือกได้ว่าจะ Save หรือ Open

# ระดับสูง

ปกิณกะ

GENESIS32 ApplicationNote

BizViz


GENESIS64


logo-genesis64-larg
ลิงค์ VDO สอนการใช้งาน GENESIS64 ( VDO หลายรายการ)

COPC/COPC DLL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s