ข้อควรรู้เมื่อเก็บข้อมูล TrendWorX, AlarmWorX ใน MS SQL Express

image

 

เมื่อเก็บข้อมูล TrendWorX32 และ AlarmWorX32 ใน MS SQL Server Express ผู้ใช้มักจะระบุชื่อ SQL Server ไม่ถูกต้อง ทำให้ติดต่อ MS SQL Server ไม่ได้ เช่นในกรณี TrendWorX32 Configurator ที่ใช้เก็บข้อมูลสัญญาณ เมื่อคลิ้กปุ่ม … เพื่อระบุที่เก็บข้อมูลดังรูป ที่ 1

image

รูปที่ 1

จะปรากฏหน้าต่าง Select Data Source ให้คลิ้กปุ่ม New… ในแท็ป Machine Data Source

image

รูปที่ 2

เลือก System Data Source … คลิ้ก Next

image

รูปที่ 3

เลือก SQL Native Client คลิ้ก Next
คลิ้ก Finish

image

รูปที่ 4

ในช่อง Server ให้กรอกชื่อเครื่อง\ชื่อInstance ของ SQLServer เช่นในที่นี้ MS SQL Server Express อยู่ในเครื่องเดียวกับ TrendWorX32 ดังนั้นเราก็สามารถใช้ (local)\SQLEXPRESS ซึ่ง (local) หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

image

รูปที่ 5

ถ้าติดต่อ MS SQL Express ในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นก็ให้ใส่ชื่อเครื่องหรือ IP Address ตามด้วยชื่อ Instance ซึ่งปกติถ้าเป็น MS SQL Express จะมีชื่อ Instance โดยDefaultเป็น SQLEXPRESS เช่น

COMP1\sqlexpress
หรือ
192.168.1.100\SQLExpress หรือ (ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กไม่มีผล)

วิธีการดูชื่อ Instance ของ SQL Server ให้ดูใน SQL Server Configuration Manager ดังรูปที่ 6 ซึ่งจะอยู่ในวงเล็บ

image

รูปที่ 6

 

เวลาที่เราติดต่อ SQL Server Express ด้วย Database Manager ของ ICONICS เพื่อจัดการฐานข้อมูลก็ต้องระบุชื่อ Server ให้ถูกเช่นกัน ดังรูปที่ 7 ให้ Add Server เข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนชื่อจาก (local) เป็น
(local)\sqlexpress

image

รูปที่ 7

logo-genesis32

GEN32-3Screens

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s