Monthly Archives: April 2013

เอาสัญญาณคู่ขนานมาใช้งานด้วย GENESIS32

สัญญาณคู่ขนานในที่นี้หมายถึงสัญญาณที่ทำสำรองไว้ เช่น สัญญาณจากเครื่องมือวัดที่วัดค่าเดียวกัน บริเวณเดียวกัน หรือมาจากแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็น OPC Server หลาย Server ที่รับค่าจากอุปกรณ์เช่น PLC ตัวเดียวกัน เราจะจัดการเอาสัญญาณที่ใช้ได้มาแสดงโดยตัดตัวที่มีปัญหาออกอัตโนมัติ กรณีที่ปัญหาเช่นเซนเซอร์เสียหาย สัญญาณ OPC เกิดขัดข้อง ฯลฯ เราก็ยังมีสัญญาณคู่ขนานให้เอามาใช้งานได้ แต่การนำมาใช้งานโดยให้อยู่ใน Tag เดียวกันไม่แยกเป็นหลาย ๆ  Tag เป็นเรื่องสำคัญ เช่นเอาสัญญาณมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่แยกเป็นหลาย ๆ สัญญาณ (สัญญาณในในบรรดาสัญญาณที่ขนานกันก็เอาตัวนั้นมาใช้เลยอัตโนมัติให้เห็นเป็นเสมือนสัญญาณเดียว) ในGENESIS32 มีโมดูลที่ทำหน้าที่นี้อยู่ก็คือ DataWorX หลักการคือ ให้สร้าง Register ขึ้นมาใน DataWorX โดยให้ Input เป็นแบบ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment