ตั้งค่าGENESIS32 SCADA ให้เปิดหน้าแสดงผลพ่ร้อมกันหลายหน้าและเข้าสู่ Runtime

imageใน GENESIS32 Tray เราสามารถตั้งค่าให้เรียกแอพลิเคชั่นใด ๆ ก็ได้เพื่อให้รันพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows และถ้าหากเราต้องการรันหน้าแสดงผลหลายหน้าพร้อม ๆ กันเมื่อ Windows ถูกบูตขึ้นมาก็สามารถทำได้ดังนี้

 

 

1. เปิด Start > Programs > ICONICS Tools >  GENESIS32 Tray

2. คลิ้กขวาที่ไอคอนบริเวณ Tray ของ Windows > เลือก Configure

image

รูปที่ 1

 

3. จะพบหน้าคอนฟิกของ GENESIS32 Tool Tray ให้คลิ้กที่ปุ่ม Custom

image

รูปที่ 2

 

คลิ้กปุ่ม Add เพื่อเพิ่มไฟล์แสดงผล

image

รูปที่ 3

 

ให้เลือกไฟล์ .gdf ที่ต้องการให้เปิดพร้อมวินโดวส์

จากนั้นจะพบหน้าต่าง Custom Application Properties

image

รูปที่ 4

 

ให้เพิ่ม Command ต่อท้ายเข้าไป เพื่อให้เข้าสู่ runtime อัตโนมัติเมื่อถูกเปิดขึ้นมา

 

image

รูปที่ 5

 

image

รูปที่ 6 เพิ่มหน้าแสดงผลตามจำนวนที่ต้องการซ้ำ

 

จากนั้นเลือกจากรายการดร็อปดาวน์ เพื่อเลือกหน้าแสดงผล แล้วใส่เครื่องหมายถูกในช่อง Include in AutoSatrt List
ทำให้ครบจำนวนหน้าแสดงผลทั้งหมด

 

image

รูปที่ 7

 

นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดระยะเวลาระหว่างหน้าแสดงผลว่าจะให้มีลำดับอย่างไร และเริ่มทำงาน/เริ่มแสดงห่างกันกี่วินาทีด้วย โดยเลื่อนลูกศรขึ้นลงเพื่อจัดลำดับ และกำหนด Relative Delay ของหน้าแสดงผลนั้น ๆ

 

ถ้าต้องการให้เริ่มทำงานพร้อม Windows เราต้องใส่เครื่องหมายถูกในช่อง AutoSatrt GENESIS32 Tool Tray ด้วย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s