จัดการ SNMP บน Windows7 หรือ Vista เพื่อแสดงใน GENESIS32

บทความนี้จะแสดงวิธีการติดต่อ GENESIS32 กับ PC ทั้ง Windows Vista และ 7 เพื่อนำค่าพารามิเตอร์มาแสดงผ่านโปรโตคอลที่เรียกว่า SNMP (Simple Network Management Protocol) ซึ่งประโยชน์นั้นเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานจัดการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ Uptime ของ Server ว่าทำงานถึงเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงหรือยัง หรือเพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อ Resorce ลดลงต่ำกว่าระดับจนอาจทำให้ระบบสุ่มเสี่ยงต่อความขัดข้องต่าง ๆ

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน SNMP บน PC

1. บน PC ให้เพิ่มความสามารถด้าน SNMP ดังรูปที่1

clip_image001

รูปที่ 1

เมื่อเลือกดังรูปที่ 1และคลิ้ก OK แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า SNMP Service มีการเริ่มงานแบบ Automatic ดังรูปที่ 2 โดยการเลือก Start เมนู พิมพ์คำว่า Servicesแล้ว Enter  (หากไม่ใช่ Automatic ให้เปลี่ยนเป็น Automatic)

clip_image002

รูปที่ 2

แล้ว Restart คอมพิวเตอร์

2. เปิดหน้า Services ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วคลิ้กขวาที่ SNMP Service เลือก Property ที่แท็ป Security ให้เพิ่มชื่อ Community และ IP Address ของ PC ที่เราอนุญาติให้ติดต่อกันผ่าน SNMP ได้

clip_image003

รูปที่ 3

คลิ้ก OK

3. ทำข้อ 1 และ 2 บน เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่ต้องการติดต่อกันผ่าน SNMP

ทดสอบติดต่อ SNMP ด้วย GENESIS32

4. เปิดโปรแกรม SNMP Configurator โดยไปที่

Start > Programs > ICONICS Tools > SNMP Configurator

5. แตกกิ่ง PC ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ติดมากับ GENESIS32 (สร้างขึ้นเองก็ได้ หรือ Copy จากเดิมก็ได้ครับ) แล้วทำการเปลี่ยน IP Address เป็น IP ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อเพื่อนำค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ มาแสดง

ลองคลิ้กปุ่ม Explorer.. เข้าไปเพื่อทดสอบ Browse ค่าพารามิเตอร์
clip_image004

รูปที่ 4

clip_image005

รูปที่ 5 ตัวอย่างแสดง Address แบบ SNMP จากคอมพิวเตอร์ 192.168.1.5

จากรูปที่ 5 เราสามารถ Browse ค่าต่าง ๆ ได้นั้นต้องมีการอนุญาตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 192.168.1.5 ตามที่ได้ทำในข้อ2 เสียก่อน

คลิ้ก cancel

คลิ้ก Apply

6. เปิด GraphWorX แล้วเอา ProcessPoint มาวางบน Work space

จากนั้น Browse หา SNMP tag ดังรูปที่ 6

clip_image006

รูปที่ 6 เลือก SNMP tag ชื่อ UpTime เพื่อแสดงระยะเวลาการทำงานของคอมพิเตอร์ตั้งแต่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

คลิ้ก OK

clip_image007

รูปที่ 7 กำหนดความยาวตัวอักษรของข้อมูลบน Process Point

เมื่อลองทดสอบ Run ดูจะได้ข้อมูลที่ต้องการแสดงบนหน้า Display ดังรูปที่ 8

clip_image008

รูปที่ 8 คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวเปิดใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 23 นาที 9.89 วินาที

ท่านสามารถนำ SNMP tag ไปใช้ใน AlarmWorX, TrendWorX และแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับ OPC tag ทำให้สามารถสร้างการแจ้งเตือนการพล็อตกราฟและอื่น ๆ ได้ตามต้องการ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s