การคอนฟิก GenBroker ฝั่ง WebHMI Server

การคอนฟิก GenBroker ของ WebHMI มี 2 ส่วนคือ GENBroker สำหรับ GENESIS32 และ Client Configuration สำหรับ Client ที่จะติดต่อเข้ามาผ่าน IE

การคอนฟิก GENBroker สำหรับ GENESIS32 นั้นทำตามปกติ (GENESIS32 กับ WebHMI อยู่ในเครื่องเดียวกัน)

ส่วนการคอนฟิก Client Configuration นั้นทำเพื่อให้ผู้ใช้ IE ดาวน์โหลดคอนฟิกไปใช้ Client นั้น ๆ จะได้รู้ว่าจะเอาไลเซนส์มาจากไหน จะติดต่อ OPC Server ใดนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดคอนฟิกที่เครื่อง GENESIS32 ที่ลง WebHMI นี้ที่เดียวครับ

รูปที่ 1 ให้เปิดโปรแกรม Client Configuration ขึ้นมา

image

รูปที่ 1

ให้คลิ้กปุ่ม Edit

image

รูปที่ 2

จากนั้นกำหนด IP ของเครื่อง Server เข้าไปทั้งส่วน Security, License, Global Alias,….

image

รูปที่ 3

กำหนดรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการให้เป็น Default เช่น OPC over TCP/IP ดังรูปที่ 4

image

รูปที่ 4

จากนั้น Add Node เข้ามาที่การสื่อสารของเรา แล้วใส่ IP Address ของเครื่อง Server ซึ่งก็คือเครื่องนี้เข้าไป

image

รูปที่ 5

แล้วทำการ Save แล้ว Restart

สุดท้ายอย่าลืมให้ GenBroker ในเครื่อง Server นี้ทำงานอัตโนมัติด้วยนะครับ ทั้งจาก GenTray หรือ Service ของ Windows ก็ได้ครับ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s