บังคับ Alarm ให้ตรวจสอบตามวันเวลา

image

โดยปกติใน AlarmWorX ของ GENESIS32 นั้น เราสามารถสร้างการตรวจสอบเหตุการณ์Alarm ได้ เช่นเมื่อสัญญาณ OPC tag ของอุณหภูมิสูงเกินระดับที่กำหนดก็เกิดการแจ้งเตือนเป็นต้น ทั้งนี้ Alarm แต่ละตัวสามารถกำหนดได้ 4 ระดับคือ LoLo, Lo, Hi, HiHi ในแบบ Limit และยังมี Alarm อีกหลายแบบทั้ง Digital, Rate of Change, Trigger Level Alarm (TLA), Rate Limit Alarm (RLM) และหากเราต้องการบังคับว่า Alarm ตัวไหนทำงานช่วงเวลาใดก็มีเทคนิคที่ทำได้ เช่นต้องการให้บาง Alarm ทำงานเฉพาะวันที่ 1 ของเดือน บาง Alarm ทำงานเฉพาะวันที่ 15 ฯลฯ


 

ทั้งนี้ท่านสามารถดูบทความที่เกี่ยวข้องกับการเอาวันเวลาของ Kepware OPC มาเป็นเงื่อนไขควบคุม GENESIS32 ได้ที่นี่

การบังคับ Alarm ให้ Enable เฉพาะบางช่วงเวลาทำได้ที่แท็ป General ของ Alarm นั้น ๆ ตรงตำแหน่งช่อง Enabled: ให้เลือก Expression Editor …

image

รูปที่ 1

คลิ้กปุ่ม Function > String > like… เพื่อใช้การเปรียบเทียบStringกับค่าวันเวลาจากOPC ServerของKepware

image

รูปที่ 2

 

เลือกปุ่ม Tags เพื่อเลือกสัญญาณวันเวลาจาก Kepware

image

รูปที่ 3

 

เลือกสัญญาณ _Date ซึ่งอยู่ใน KEPware.KEPServerEx.V4 > _System

image

รูปที่ 4

 

สัญญาณจะปรากฏในฟังก์ชั่น like ให้พิมพ์วันที่หลังคอมม่าแรก เช่น “4/*” หมายถึงวันที่ 4 ของเดือน (ทั้งนี้ให้ดูรูปแบบวันที่ของวินโดวส์ว่าวันที่ขึ้นก่อนหรือไม่ โดยดูจากมุมขวาล่างของวินโดวส์ ถ้าไม่ตรงจะได้ปรับรูปแบบการเปรียบเทียบ) ส่วน 0 หลังคอมม่าถัดไปหมายถึงไม่สนใจการเปรียบเทียบตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก

image

รูปที่ 5

 

เท่านี้ก็จะทำให้ Alarm ทำงานเฉพาะวันที่ 4 ของเดือนเท่านั้น

อีกตัวอย่างหนุึ่งถ้าต้องการให้ Alarm นั้นทำงานเฉพาะวันที่ 31 ของเดือนมกราคมก็จะได้ Expression เป็น

 

like({{KEPware.KEPServerEx.V4\_System._Date}},”31/1/*”,0)

 

 

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s