สร้างรายงานอัตโนมัติบน GENESIS64 SCADA ทำได้โดยใช้ TrendWorX32 Report

นอกจาก ReportWorX ของ ICONICS ที่สามารถสร้างรายงานเต็มรูปแบบจาก GENESIS64, GENESIS32 SCADA แล้ว ตัวโปรแกรมเล็ก ๆ แจ่มีประโยชน์มากอย่าง TrendWorX32 Report ก็สามารถสร้างรายงานทั้งแบบอัตโนมัติและแมนวลจาก SCADA ทั้ง GENESIS32 และ GENESIS64 ได้

สำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้จั Trend Report ขอสรุปความสามารถว่า Trend Report คือตัวเอาสัญญาณที่เก็บใน SCADA (เก็บด้วย TrendWorX32) มาแสดงเป็นรายงานแบบ Excel ก็ได้ เก็บเป็นตารางข้อมูลใน MS SQL ก็ได้ แสดงเป็น Text ก็ได้ ทั้งแบบอัตโนมัติ ตามเวลาที่เราตั้งไว้ หรือแบบ Manual หรือตามเหตุการณ์ ตามเงื่อนไข ตาม Alarm นอกจากนั้นยังให้ส่งรายงานทางอีเมล์ได้อีกด้วย เมื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน เข้าออฟฟิตมาทำงานก็จะพบรายงานรอให้อ่านได้อย่างสะดวกสบาย ท่านใดที่ต้องการดูว่าจะทำอย่างไรลองดู VDO ด้านล่างนี้

TrendWorX32 Report นี้สามารถใช้งานกับ TrrendWorX64 ของ GENESIS64 ได้อีกด้วย โดยสามารถเรียกข้อมูลของ TrendWorX64 ผ่านระบบเครือข่ายหรือจาก Local Database มาสร้างเป็นรายงานทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนวลได้ นั่นหมายความว่าหากเรามี SCADA ของ ICONICS ทั้ง GENESIS32 และ GENESIS64 ก็สามารถสร้างรายงานได้จาก SCADA ทั้งสองระบบ ด้วยเครื่องมือเดียวกันคือ TrendWorX32 Report

หมายเหตุ : TrendWorX32 Report เป็นซอร์ฟแวร์ของ GENESIS32

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s