ป้องกันWebHMIจากไคลเอ็นท์ด้วยGenBroker

ทางหนึ่งที่จะจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ผ่านเว็บของ WebHMI ซึ่งเป็น Addon ของ GENESIS32 SCADA ที่ทำให้ใช้ SCADA ผ่านเว็บได้ก็คือการจำกัดสิทธิ์ด้วย GenBroker

ขั้นตอนคือเปิด GenBroker ในเครื่องWebHMIจาก Start > Programs > ICONICS Tools>  GenBroker Configurator กำหนด Security ของ Server โดยเลือก Restricted Functionality … แล้วเอาหัวข้อที่ไม่ต้องการให้ไคลเอ็นทำได้ออก เช่นถ้าไม่ต้องการให้เขาสามรถเปลี่ยน OPC tag และ Browse ไปดู OPC tag ได้ ก็เอาBrowsing ออก (ซึ่งควรจะทำ)

image

รูปที่ 1

นอกจากนั้นถ้าไม่ต้องการให้เขาสามารถควบคุมผ่านเว็บได้ให้เลือก Read Only ด้านบนสุด

ถ้าต้องการจำกัดเครื่องที่สามารถเข้าเว็บได้เราสามารถกำหนด IP ของเครื่องที่เข้าผ่านเว็บได้ดังรูปที่ 2

image

รูปที่ 2

นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนด Permission ของ IIS ได้อีกทางหนึ่งด้วย

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s