การแก้ไข ReportWorX ในงานโปรเจ็คหลายไซต์ที่คล้ายกัน

งานโปรเจ็คโครงสร้างเหมือนหรือคล้ายกัน เราามารถคัดลอกเทมเพลตมาใช้ แล้วแก้ไขสัญญาณที่ใช้ต่างกันในแต่ละไซต์เท่านั้น

หลักการ

– แก้ไขเทมเพลต

 

การแก้สัญญาณในเทมเพลต

คลิ้กขวาที่เทมเพลตที่ต้องการแก้ไข เลือก Search & Replace

image

ตอบ OK จะพบหน้าต่าง Search and Replace
ในช่อง Original Value จะเป็นสัญญาณที่มีการนำมาใช้งานใน ReportWorX ส่วนช่อง New Value เราสามารถกำหนดสัญญาณใหม่ที่จะแทนลงไปได้ ดังนั้นถ้างานโปรเจ็คใหม่ IP ของเครื่องที่เราดึงสัญญาณมาใช้เปลี่ยนไปเราก็สามารถกำหนด IP ใหม่แทนของเดิมได้ โดยแก้ไขในช่องNew Valueตรงแถวที่ต้องการให้ครบหรือจะใช้อ็อปชั่น Find what, Replace with ด้านล่างก็ได้

กรณีแก้ทีละแถวหลังแก้ไขให้คลิ้ก OK

กรณีใช้ Find What, Replace with ให้คลิ้ก Replace หรือ Replace All

image

นอกจากค่าสัญญาณที่สามารถแก้ไขได้แล้ว ยังมีค่า Connection String ของ Database ที่เราสามารถแก้ไขได้

image

หากไม่ต้องการแก้ไขด้วยวิธีนี้ ก็ยังสามารถแก้ไขด้วยวิธีแก้โดยตรงในเทมเพลตได้ ดังรูปเป็นการแก้ไขสัญญาณที่ดึงมาจาก OPC HDA(TrendWorX32)

image

ข้อแนะนำในการแก้ไขควรใช้วิธีแรกคือในหน้าต่าง Search & Replace เพราะจะเห็นภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งสามารถแก้ไขได้เลยไม่ต้องเปิดหน้าต่างย่อยใด ๆ เหมือนในเทมเพลตซึ่งอาจลืมได้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s