ตัวอย่างการทำให้ TextBox จำข้อมูลเดิมใน GENESIS32 SCADA

หากเราต้องการให้ข้อมูลใน TextBox ที่วางใน GENEIS32 SCADA นั้นถูกจดจำและพร้อมที่จะเอาข้อมูลล่าสุดมาแสดงเมื่อถูกเรียกใช้งาน เราก็สามารถทำได้ครับ

ตัวอย่างนี้ (ดาวน์โหลด) แสดงการจดจำข้อมูลที่อย่ใน TextBox โดยใช้ Script แบบ VBA ซึ่งสคริปแบบ VBScript ก็สามารถทำได้

เมื่อดาวน์โหลดตัวอย่างและเปิดดู ปุ่ม Save ข้อมูลของ TextBox จำนวน 3 ตัว

image

ลองคลิ้กขวาที่ปุ่ม Save เลือก View VBA Code

image

จะพบโค้ดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ save.txt โดยไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีอยู่ก่อน โดยจะเป็นโค้ดของปุ่ม CommandButton1 ซึ่งก็คือปุ่ม Save

image

เมื่อหน้าแสดงผลถูกเปิดขึ้นมาก็ให้โหลดข้อมูลที่Saveไว้เอามาแสดงใน TextBox ดังนั้นเราจะเขียนโค้ดในอีเวนต์ GwxDisplay_DisplayLoad ดังนี้

image

จากโค้ดเป็นการอ่านข้อมูลจากไฟล์ save.txt โดยเอาข้อมูลแต่ละบรรทัดมาใส่ใน TextBox1, TexBox2, TextBox3 ตามลำดับ

เราสามารถประยุกต์ให้จำข้อมูลอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่ม Save ก็ได้โดยคัดลอกโค้ดของปุ่ม Save ไปไว้ในโค้ดของอีเวนต์ GwxDisplay_DisplayUnload

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s