เอาสัญญาณคู่ขนานมาใช้งานด้วย GENESIS32

สัญญาณคู่ขนานในที่นี้หมายถึงสัญญาณที่ทำสำรองไว้ เช่น สัญญาณจากเครื่องมือวัดที่วัดค่าเดียวกัน บริเวณเดียวกัน หรือมาจากแหล่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็น OPC Server หลาย Server ที่รับค่าจากอุปกรณ์เช่น PLC ตัวเดียวกัน เราจะจัดการเอาสัญญาณที่ใช้ได้มาแสดงโดยตัดตัวที่มีปัญหาออกอัตโนมัติ

กรณีที่ปัญหาเช่นเซนเซอร์เสียหาย สัญญาณ OPC เกิดขัดข้อง ฯลฯ เราก็ยังมีสัญญาณคู่ขนานให้เอามาใช้งานได้ แต่การนำมาใช้งานโดยให้อยู่ใน Tag เดียวกันไม่แยกเป็นหลาย ๆ  Tag เป็นเรื่องสำคัญ เช่นเอาสัญญาณมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่แยกเป็นหลาย ๆ สัญญาณ (สัญญาณในในบรรดาสัญญาณที่ขนานกันก็เอาตัวนั้นมาใช้เลยอัตโนมัติให้เห็นเป็นเสมือนสัญญาณเดียว) ในGENESIS32 มีโมดูลที่ทำหน้าที่นี้อยู่ก็คือ DataWorX

หลักการคือ ให้สร้าง Register ขึ้นมาใน DataWorX โดยให้ Input เป็นแบบ Condition และเลือก Criteria เป็นแบบ First with Good or Uncertain quality ดังรูป เพื่อเอาเฉพาะสัญญาณแรกที่ดีหรือแสดงค่าได้มาใช้งาน (Uncertain Quality คือไม่รู้ค่า Quality)

image

แล้วเลือกสัญญาณที่จะเอามาเป็นสัญญาณคู่ขนานกันในแท็ปย่อย Inputs โดยคลิ้กที่ปุ่ม Add Tags… เพื่อเลือกสัญญาณ

image

คลิ้ก Apply แล้ว Start DataWorX (จะสั่งให้ DataWorX ทำงานแบบ Service ก็ได้ครับ ให้เปิดดูใน Services ของ Windows จะพบ ICONICS DataWorX ให้เปลี่ยนเป็น Automatic Start แทน Manual หรือจะเซตที่ GENESIS Tool Tray ก็ได้)

การใช้งานก็ให้เอา Register ที่สร้างใน DataWorX ไปใช้งานแทน OPC tag โดยตรงได้เลย ใช้ใน SCADA ยี่ห้อไหนก็ได้ที่ติดต่อ OPC ได้ เนื่องจาก DataWorX ทำงานเหมือน OPC Server ตัวหนึ่งนั่นเอง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s