ทำตัวเลือกส่งค่าให้ OPC tag

หากต้องการทำตัวเลือกแบบรายการแล้วเลือกค่าใดค่าหนึ่งส่งให้ OPC tag เราสามารถทำได้ 2 แบบดังนี้

– ใช้ ProcessPoint โดยใช้อ็อปชั่นแบบ State

แบบนี้จะเป็นการเลือกค่าจากรายการแล้วส่งให้ OPC tag ในขั้นตอนเดียว

image

image

ถ้าต้องการถามยืนยันก่อนส่งให้เลือก Confirm แล้วคลิ้กปุ่ม … เพื่อไปกำหนด text ในการถามยืนยัน

image

จะพบหน้าต่าง Confirmation Message Builder ซึ่งจะมีข้อความเริ่มต้นแสดงอยู่ดังรูป

image

ค่า {{Value}} และ {{tag}} จะหมายถึงค่าที่เลือกจากรายการ และ OPC tag ตามลำดับ เราเรียกตัวแปรที่อยู่ใน {{}} ว่า Placeholder เวลาใช้งานจะมีการเติมค่าจากรายการและชื่อOPC tag ลงไปในตำแหน่ง {{Value}} และ {{tag}} เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่าข้อความยืนยันอ้างถึงค่าอะไร ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยน tex ได้เช่นเปลี่ยน Are you sure … เป็นข้อความที่เราต้องการเช่น

image

ถ้าเราต้องการ Placeholder แบบอื่นก็เลือกจากรายการด้านขวาได้

คลิ้ก OK

ตัวอย่างเมื่อใช้งาน

image

เมื่อเลือกรายการจะมีหน้าต่างคำถามยืนยันให้เราตัดสินใจ ถ้าเลือก Yes ก็จะส่งค่าที่เลือกให้ OPC tag ทันที ถ้าตอบ No จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

image

 

– ใช้ ProcessPoint โดยใช้อ็อปชั่นแบบ State ร่วมกับ Pick Action

หลักการคล้ายกับแบบแรก คือใช้ State ใน ProcessPoint เหมือนกัน แต่เอาค่าไปพักไว้ใน Local Variable ก่อนดังรูป (อย่าลืมเอา Confirm ออกด้วย)

image

จากนั้นสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วใส่ Dynamic Pick แบบ Download Value ลงไป

image

เลือกตัวแปร Local ที่เก็บค่าข้างต้น

image

คลิ้ก OK

หากต้องการสร้างข้อความถามยืนยันให้เลือก Confirmation ดังรูป แล้วคลิ้กปุ่ม … เพื่อเข้าไปแก้ข้อความยืนยันตามต้องการ

image

ตัวอย่างเวลาใช้งาน

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s