บังคับให้ tag ใน GraphWorX เปลี่ยนค่าสลับไปมาแบบต่อเนื่อง

หากต้องการบังคับ tag ใน GraphWorX ให้เปลี่ยนค่าสลับไปมา (Toggle) อย่างต่อเนื่องเช่น 0/1 หรือค่าตัวเลขแบบอื่น ๆ อย่าง 0/100, 50/500, ฯลฯ เราสามารถทำได้ดังนี้

ใน GraphWorX32 นำ CheckBox มาวางลงไปแล้วเลือก Action เป็น Toggle Value

image

จากรูปบน ให้เลือก Force Initial Down State, While Down โดยกำหนดเวลาระหว่างการเปลี่ยนค่า กำหนดสัญญาณที่ต้องการควบคุมในช่อง Data Source โดยคลิ้กปุ่ม Tags Menu เพื่อเลือกสัญญาณ สุดท้ายกำหนดค่าที่ต้องการสบลับไปมาส่งให้ Data Source ในช่อง Toggle Value1 และ 2

ข้อควรระวังก็คือต้องเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Value Tracking เท่านี้เมื่อเข้าโหมดรันไทม์ก็จะได้ค่า OPC tag เปลี่ยนกลับไปมาระหว่างค่าสองค่าที่เรากำหนดด้วยอัตราเร็วตามที่ระบุใน Interval (ms)

image

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s