บังคับให้ tag ใน GENESIS เปลี่ยนค่าสลับไปมาต่อเนื่องด้วย DataWorX

จากบทความ “บังคับให้ tag ใน GraphWorX เปลี่ยนค่าสลับไปมาแบบต่อเนื่อง” เพื่อควบคุมค่า tag ให้สลับไปมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถของ GraphWorX ในบทความนี้จะใช้DataWorXควบคุมแทน GraphWorX ข้อได้เปรียบก็คือสามารถทำงานแบบ Service ได้ไม่ต้องเปิดหน้าแสดงผลค้างไว้ตลอด

เปิด DataWorX แล้วสร้าง Register ขึ้นมาเช่นในตัวอย่างนี้ชื่อ R001

ที่แท็ป Input ให้เลือก input แบบ Expression แล้วคลิ้ก Edit

image

ในหน้าต่าง Edit Expression เลือก Function > Conditional > if(…)

image

คลิ้กปุ่ม tags เพื่อเลือกสัญญาณที่ต้องการควบคุม แล้วคลิ้ก OK

image

พิมพ์เงื่อนไขเปรียบเทียบ tag กับค่าตัวเลขเช่นหากต้องการสลับค่าระหว่าง 50/100 ก็จะได้เงื่อนไขดังรูป (ถ้าเดิมเป็น 50 ให้เปลี่ยนเป็น 100 ถ้ายังไม่ใช่ 50 ก็ให้เป็น 50)

image

คลิ้ก OK

กำหนด Scan Rate ให้ช้า/เร็วตามต้องการ

คลิ้ก Apply

image

 

ที่แท็ป OPC Outputs ให้เลือกสัญญาณ Output เป็น tag ตัวเดียวกับที่เราใช้ในแท็ป Input

คลิ้ก Apply

คลิ้กไอคอน Update Runtime และ Start

image

ทดสอบดูค่าโดยใช้ GraphWorX หรือ OPC Client อื่น ๆ จะพบว่าค่าของ tag ดังกล่าวจะเปลี่ยนสลับไปมาอย่างต่อเนื่อง

image

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s