เล่นกับ UCON ใน ICONICS OPC UA

UCON คือ Driver ของ OPC อย่าง ICONICS OPC UA และ Kepware ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซีเรียลทั่วไปเช่น เครื่องชั่ง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องมือวัด ฯลฯ ให้ SCADA เอาสัญญาณไปประมวลผลหรือแสดงได้ ถ้าเราอยากเรียนรู้แต่ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อส่งสัญญาณ เราก็สามารถใช้ซอร์ฟแวร์เพื่อจำลองการทำงานได้แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราไม่มี COM Port จริง ๆ ก็ตาม

ซอร์ฟแวร์ที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้

1. ICONICS OPC UA Server ดาวน์โหลดที่นี่

2. Virtual Serial Port Emulator ดาวน์โหลดที่นี่

3. ตัวอย่างไฟล์คอนฟิกของ ICONICS OPC UA เพื่อใช้งาน UCON ดาวน์โหลดที่นี่

หลักการ

เราจะใช้ Virtual Serial Port สร้าง COM Port จำลองขึ้นมาเป็นแบบ Pair เช่น COM10 และ COM11 และเป็นแบบ Pair นั่นคือทั้งสอง Port นี้จะเชื่อมโยงถึงกัน ถ้าเราส่งข้อมูลทาง COM10 ข้อมูลก็จะไปออกที่ COM11

และใช้ UCON สร้าง Channel1 ส่งค่าออกทาง COM10 แล้วสร้าง Channel2 ขึ้นอีกแห่งเพื่อรับค่าทาง COM11

เมื่อเขียนค่าลงใน OPC tag ของ UCON ใน Channel1 ก็จะได้ค่าออกที่ OPC tag ของ Channel2 ซึ่งสามารถเอา SCADA มาเขียนค่าใน Channel1 และรับค่าจาก Channel2 ไปใช้งานได้

 

เริ่มใช้งาน

หลังติดตั้ง OPC Server และ VSPE (Virsual Serial Port Emulator) แล้ว ให้เปิด VSPE ขึ้นมา จากนั้นสร้าง Pair ขึ้นมาโดยเลือกเมนู Device > Create แล้วเลือก Device Type แบบ Pair แล้วคลิ้ก Next

image

สร้าง COM10 และ COM11 ขึ้นมา แล้วคลิ้ก Finish

image

แล้วคลิ้กปุ่ม Start

image

เปิดโปรแกรม ICONICS OPC Server ขึ้นมา

image

เลือก File > Open File แล้วเลือกไฟล์ Serial.opf ที่ดาวน์โหลดมา

ตอบ Yes, Update ถ้ามีหน้าต่างถามว่าจะอัพเดทคอนฟิกที่กำลังรันอยู่ด้วยไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่นี้หรือไม่

image

ในไฟล์คอนๅฟิกของ ICONICS OPC UA จะมี Channel1 และ Channel2 image

ใน Channel1 จะมี Device ชื่อ emulator ใช้เพื่อเขียนค่าไปยัง COM10 โดยเราได้สร้าง OPC tag ชื่อ IO1 เป็นแบบ Read/Write ขึ้นมาเพื่อรับค่าจาก SCADA

ใน Channel2 จะมี Devices ชื่อ reader ใช้เพื่ออ่านค่าที่ส่งมาจาก emulator ข้างต้น

เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กที่ reader แล้วเลือกแท็ป Transaction Editor แล้วคลิ้ก Launch Transaction Editor จะพบหน้าEditorแสดงคำสั่งเพื่ออ่านค่าดังรูป

image

เลือก File > Update Server เพื่อปิดหน้านี้

ทดสอบเขียนค่าจาก SCADA

ในที่นี้เราจะใช้ SCADA เขียนค่าไปยัง Channel1.emulator.IO1 เพื่อจำลองการทำงานของอุปกรณ์ Serial โดยจะใช้ SCADA ยี่ห้อไหนก็ได้ เช่น GENESIS32 ถ้าใช้ GENESIS32 ให้ใช้ DataWorX ในการเขียนค่าให้ Channel1.emulator.IO1

image

สร้าง Register ขึ้นมาใหม่ดังรูป

image

ตั้งชื่อเป็น Emulator

image

ที่แท็ป Input ให้เลือกสัญญาณ Random จาก ICONICS OPC Simulator เพื่อส่งค่า Random ออกไป โดยให้คลิ้กปุ่ม … เพื่อเลือกสัญญาณ Random

image

ในแท็ป OPC Outputs ให้เลือกสัญญาณที่จะรับค่า ในที่นี้ก็คือ Channel1.emulator.IO1 โดยคลิ้กปุ่ม Add OPC Output เพื่อเลือกสัญญาณ

image

คลิ้ก Apply แล้ว Start DataWorX

เมื่อดูใน OPC Quick Client ของ ICONICS OPC UA จะเห็นสัญญาณเปลี่ยนแปลงที่ tag ชื่อ reader

image

ให้ลองเขียนสัญญาณจาก DataWorX โดยเอา Input หลากหลายแบบเช่น String ปนกับค่าตัวเลขเช่นเลือก Input เป็น Expression แล้วเอาค่า String ใส่เข้าไปดังรูป (หลังจากแก้ไข Input แล้ว ถ้า Start DataWorX อยู่ ให้คลิ้กปุ่ม Update Runtime ตรงที่ผใวงสีแดงไว้ด้วยครับ)

image

แล้วลองหัดเขียนคำสั่งรับค่าใน UCON ตรง Transaction Editor ดูเพื่อเรียนรู้ว่าจะตัดค่า String ออกมาเฉพาะส่วนที่ต้องการอย่างไร ลองดูค่าที่แสดงเป็นตัวอย่างใน OPC Quick Client จากสัญญาณ DataWorX ตาม Expression ที่เปลี่ยนไปดังรูป

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s