เอกสารสอน GENESIS32 SCADA แบบ Quick Start

GEN32_Doc

ท่านที่ดาวน์โหลด GENESIS32 SCADA ไปแล้ว และต้องการเอกสารสอนการใช้งานแบบ Quick Start คือแบบจับมือทำเพื่อให้เริ่มต้นได้รวดเร็วนั้น GENESIS32 มีไฟล์เอกสารนี้อยู่แล้วในรูปแบบ Help บทความนี้จะแสดงวิธีเปิดไฟล์เอกสารนั้น และแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

 

หลังจากดาวน์โหลด GENESIS32 SCADA จากเว็บลิงค์นี้ และได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะพบไฟล์ Help ชื่อ GENESIS32 Getting Start ได้จาก Start Menu ดังรูป

image

ในไฟล์ Help นี้จะกล่าวถึงโครงสร้างซอร์ฟแวร์ วิธีการติดตั้ง (ช้าไปไหม) เป็นต้น ซึ่งเราจะข้ามไปก็ได้ โดยสามารถข้ามไปหัวข้อการใช้งาน GraphWorX32 Quick Start ได้ จะมีหัวข้อการสอนดังรูป คือตั้งแต่เปิดไฟล์ที่ใช้ในการสอนที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้แล้ว แต่ละหัวข้อจะเสมือนการจับมือทำไม่มีคำอธิบายมากไปกว่าขั้นตอนที่จะต้องทำ

image

เราจะได้เรียนรูู้การทำงานพื้นฐานของ GENESIS32 ได้อย่างรวดเร็วทั้งการเชื่อมต่อ OPC tag มาใช้ควบคุมกราฟิกให้เคลื่อนไหวหรือแสดงผลในแบบต่าง ๆ ที่เรียกว่า Dynamic

image

เช่นเดียวกับหัวข้อ TrendWorX32 Quick Start และ AlarmWorX32 Quick Start ซึ่งจะสอนการเอาสัญญาณมาพล็อต และสร้างระบบแจ้งเตือน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s