แสดงข้อมูลแบบเลขฐานด้วยคอนโทรล GWXNumeric ของ GENESIS32

image

หากต้องการแสดงข้อมูลในรูปแบบเลขฐานที่ต่างออกไป เช่นแสดงข้อมูลฐานสิบออกมาเป็นฐานสอง, ฐานแปด หรือฐานสิบหก โดยสามารถควบคุมค่าได้ด้วยในแบบสกอร์บอร์ดสามารถทำได้ดังนี้

 

ใน GraphWorX32 ให้นำคอนโทรลที่ชื่อ GWXNumeric ลงมาวางในพื้นที่ Workspace

image

ดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไหที่คอนโทรลที่นำมาวางเพื่อเข้าไปเลือกสัญญาณที่ต้อการเอามาแสดง และกำหดรูปแบบการแสดงข้อมุล จากรูปเป็นการนำสัญญาณจาก OPC Server มาแสดง (เราสามารถใช้สัญาณจาก Database, SNMP, ตัวแปร มาแสดงได้ด้วย) โดยเลือกแสดงข้อมูลแบบ Binary

image

หากต้องการกำหนดจำนวนตำแหน่งเลขทั้งก่อนและหลังทศนิยมก็ทำได้ในแท็ป Digits

image

คลิ้ก OK

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s