การปรับเสียงพูด Text to Speech ใน AlarmMMX

AlarmMMX เป็น Add-0n ของ GENESIS32 SCADA สามารถส่งเมล์ ส่งแฟกซ์ ส่ง SMS ส่งเสียง Text to Speed แสดงข้อความเลื่อน ส่ง Skype ฯลฯ บทความนี้จะแสดงวิธีการปรับเสียง Text to Speech ของ AlarmMMX

Text to Speech เป็นเทคโนโลยีในการแปลงประโยคภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูด โดยใน AlarmMMX จะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนแบบ Text to Speech ได้ โดยประโยคที่พูดออกมาก็คือข้อความแจ้งเตือนที่ได้คอนฟิกไว้ใน AlarmWorX ของ GENESIS32 SCADA นั่นเอง

วิธีปรับเสียง Text to Speech เช่นรูปแบบเสียง ความเร็ว จังหวะ สามารถปรับได้ดังนี้

เปิดไปที่ Start > Programs > ICONICS AlarmWorX32 Multimedia > Sound Agent Configurator

image

พิมพ์ข้อความตัวอย่างในหน้าต่าง Text to Speech Configurator ที่ปราฏขึ้นมา แล้วคลิ้กปุ่ม Test

image

ปรับรูปแบบ Voice เป็นเสียงพูดที่ต้องการ รวมทั้งจังหวะ Pitch, Speed, Volume ตามที่ต้องการ แล้วคลิ้ก Test เพื่อทดสอบจนเป็นที่พอใจ แล้วคลิ้ก OK

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s