ทดสอบใช้ Script เขียนค่า

ตัวอย่างนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ Script เขียนค่า และเพื่อทดสอบการเขียนค่าให้ OPC tag แบบ DWord จากรูปจะเห็นว่า OPC tag เป็น DWord

image

ใน GENESIS32 สามารถเขียน Script ได้ ซึ่งเราจะใช้หรือไม่ก็ได้ แต่ในบางครั้งเราอาจต้องการเขียนscriptเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ในรูปผมสร้างปุ่มรันสคริปต์สองปุ่มแต่ละปุ่มเพื่อเขียนค่าให้ OPC tag (เราไม่ต้องใช้ Script ก็ได้ถ้าต้องการทำแบบนี้ แต่ใช้Dynamic Pick แทน)

image

ใน Script ต้องมีการอ้างอิงไลบรารี่ของ GEN32 Client ก่อน (Tool > Reference)

image

แต่ละปุ่มมี Script ทำนองเดียวกันดังรูป

image

ผลการทดสอบสามารถเขียนค่าให้ OPC tag แบบ DWord ได้

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s