ให้ Script ทำงานตาม Schedule และเป็นแบบ Service ใน GENESIS32

ถ้าตอ้งการรันสคริปต์ VBA แบบ Service ด้วย GENESIS32 ก็สามารถทำได้ครับ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนด Schedule การทำงานได้ด้วย

ใน ScriptWorX2006 ซึ่งมีอยู่ใน GENESIS32 V9 นั้น สามารถรันสคริปต์ได้แบบ Services นอกจากนั้นยังสามารถกำหนด Schedule ได้ด้วย

image

รูปที่ 1 ScriptWorX2006

ใน ScriptWorX2006 เราสามารถเปิดโปรเจ็คตัวอย่างได้โดยเลือก File> Open เช่นเปิดไปที่ C:\Prgram Files (x86)\ICONICS\GENESIS32\Examples\ScriptWorX2006\DBLogger แล้วเลือกไฟล์ DBLogger_SWXConfig.mdb (ไฟล์โปรเจ็คอยู่ในรูปแบบ mdb)

image

รูปที่ 2

ใน ScriptWorX2006 จะพบกิ่ง Projects ซึ่งมีโปรเจ็คชื่อ DBLoggerProj ในโปรเจ็คนี้มีDesignerชื่อ DBLoggerDes และในDesignerนี้มี Scriptชื่อ AccessDBLoggerScript ซํึ่งเป็น Script ตัวอย่างเก็บข้อมูล OPC Tag ลงใน MS Access

image

รูปที่ 3 (ถ้าต้องการดูโค้ดหรือจัดการโค้ด ให้คลิ้กที่ Edit VBA Code)

จากรูปที่ 3 เราสามารถกำหนด Trigger ให้ Script ได้ ซึ่งTriggerคือตัวScheduleหรือเงื่อนไขควบคุมการทำงานของ Script นั่นเอง เราสามารถเลือก Trigger โดยคลิ้ก … ข้างช่อง Trigger Name หรือถ้าต้องการสร้าง Trigger ขึ้นมาใหม่ให้คลิ้ก New…

image

รูปที่ 4 Trigegr ที่มีให้ใช้

จากรูปที่ 4 จะมี Trigger ให้เราเลือก เช่น 5min หมายถึง Trigger ทำงานทุก 5 นาที ดังนั้นเวลาเอา Trigger ตัวนี้ไปใช้ควบคุม Script ก็จะทำให้ Script ทำงานทพุก 5 นาที แต่ถ้าเราเลือก New… ก็จะเปิดไปที่ Unified Data Manager ให้เราสามารถสร้าง Trigger ขึ้นมาใหม่

image

รูปที่ 5 ตัวอย่างการสร้าง Time Trigger

เราจะสร้าง Trigger แบบ Daily / Weekly / Monthly / Yearly ก็ได้ นอกจากนั้นสามารถสร้างและใช้ Trigger แบบอื่น ๆ นอกจากแบบ DateTime ได้ด้วย

image

รูปที่ 6 ตัวอย่างการสร้าง Trigger

 

เมื่อต้องการให้ ScriptWorX2006 ทำงานแบบ Service (ทำงานพร้อมวินโดวส์และอยู่เบื้องหลังแบบ Background คือไม่ปรากฏหน้าต่างโปรแกรมให้เห็น) ก็สามารถกำหนดใน GENESIS Tool Tray ได้

image

รูปที่ 7 GENESIS32 Tray

โดยหลังจากเปิด GENESIS32 Tray ขึ้นมาแล้วให้คลิ้กขวา เลือก ScriptWorX 2006 > NT Service

image

รูปที่ 8

จากนั้นคลิ้กขวาเลือก Configure ที่ GENESIS32 Tray เพื่อเข้าไปกำหนดการเริ่มทำงานพร้อม Windows

image

รูปที่ 9

เท่านี้ก็จะทำให้ Script ของเราทำงานอยู่เบื้องหลัง และทำงานตาม Schedule ได้

เราสามารถสร้าง Script ได้หลาย ๆ ตัวตามต้องการ โโยแต่ละScriptจะใช้Trigger ตัวเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ครับ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ให้ Script ทำงานตาม Schedule และเป็นแบบ Service ใน GENESIS32

  1. Pingback: สร้างสคริปต์ให้รันแบบ Multi-Thread ด้วยโมดูลใดของ GENESIS32 ดี? |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s