ให้หน้าแสดงผล GENESIS32 SCADA อยู่ด้านบนสุดโปรแกรมต่าง ๆ

หากเราต้องการให้หน้าแสดงผล SCADA ของ GENESIS32 อยู่ด้านบนสุดของโปรแกรมต่าง ๆ แม้ว่าโปรแกรมเหล่านั้นจะเปิดหรือปิดก็ตามเราสามารถทำได้ดังนี้

เปิดหน้าแสดงผลนั้น แล้วเลือกเมนู Format > Display Property แล้วไปที่แท็ป Window เลือก Always on top

image

รูปที่ 1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s