ดาวน์โหลด Mobile HMI Toolkit

ใครที่ใช้ GENESIS32 SCADA สามารถสร้าง Mobile SCADA สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตได้โดยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเนื่องจาก Toolkit ตัวนี้ทาง EDA ให้ไปเลยสำหรับลูกค้า (ICONICS มีปลั้กอินที่ชื่อ WebHMI และ MobileHMI ซึ่งมีฟีเจอร์สมบูรณ์มากกว่าจำหน่ายอยู่แล้ว) ใน Toolkit ตัวนี้มีไฟล์เทมเพลต Web Service และ ASP.Net เพื่อให้สร้างเว็บแสดงผลและควบคุม SCADA ได้ ใครที่ใช้ GENESIS32 ขอได้ที่ตัวแทนได้ครับ(ฟรี)

1. ดาวน์โหลด Mobile HMI Toolkit

 

2. ดาวน์โหลด Visual Web Developer 2008 Express

http://download.microsoft.com/download/a/5/4/a54badb6-9c3f-478d-8657-93b3fc9fe62d/vwdsetup.exe

3. การใช้ UltiDev Web Sever ฟรีสำหรับ Mobile HMI Toolkit (ใช้เป็น Web Server)

 

วิธีการใช้งาน Mobile HMI Toolkit

http://www.youtube.com/watch?v=rIlQV_g7Ehs&feature=player_embedded

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ดาวน์โหลด Mobile HMI Toolkit

  1. Pingback: Mobile Toolkit สำหรับ GENESIS32 ทำงานบน Android ได้ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s