แสดงแกน Y หลายแกนอย่างไรใน Trend Viewer ของ GENESIS32

image

image

รูปที่ 1

หากเราต้องการแสดงแกน Y เพื่อแสดงเสกลของสัญญาณต่าง ๆ ที่เอามาแสดงใน Trend Viewer ของ GENESIS32 เราก็สามารถทำได้ดังนี้

 

ใน Trend Viewer เมื่อใส่สัญญาณ (Pen) เข้าไปแล้ว เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดง Range ซึ่งก็คือแกน Y จำนวนกี่แแกน (ซึ่งใน Trend Viewer นั้นเราสามารถกำหนดแกนได้สูงสุด 64 แกน )

โดยกำหนดใน ในแท็ป Appearance > Ranges ตรงช่องข้อความ Visible Ranges

image

รูปที่ 2

เมื่อกำหนดจำนวนแกน Y ที่จะแสดงแล้ว เราต้องเอาสัญญาณเข้ามาแสดง เมื่อจำนวนสัญญาณน้อยกว่าที่กำหนดใน Visible Ranges ก็จะทำให้แกน Y แสดงเท่ากับจำนวนสัญญาณเท่านั้น

และในแต่ละสัญญาณที่เอามาแสดง เราก็สามารถกำหนด Range ของแกน Y สำหรับสัญญาณนั้น ๆ ได้ว่าจะให้มีขนาดเท่าใด เราสามารถเลือก Autoscale ก็ได้หากต้องการให้โปรแกรมกำหนดขนาดให้อัตโนมัติตามขนาดของสัญญาณ

image

รูปที่ 3

สัญญาณเดียวแต่มีแกน Y หลายแกน

กรณีที่เรามีสัญญาณเดียวแต่ต้องการแสดงแกน Y หลายแกนสามารถทำได้ดังนี้

เพิ่มสัญญาณหลักที่ต้องการเข้ามาตามปกติ จากนั้นเพิ่ม Pen ใหม่เข้ามาอีกแต่แทนที่จะเลือกเป็น OPC tag ให้เลือกเป็น Expression ดังรูป

image

รูปที่ 4

แล้วใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปก็ได้เช่น 1 แล้วคลิ้ก OK

image

รูปที่ 5

โปรแกรมจะเปลี่ยน 1 เป็น x = 1
ให้ดับเบิ้ลคลิ้กเลือก x=1 ในรายการสัญญาณ แล้วกำหนด Range ที่ต้องการโดยไม่ต้องเลือก Autoscale สำหรับสัญญาณ x=1 นี้ แล้วคลิ้ก OK

image

รูปที่ 6

ในแท็ป Appearance > Details ให้กำหนด Number of Entries เป็น 1 เพื่อแสดงรายละเอียดแค่สัญญาณเดียวคือสัญญาณแรกที่นำเข้ามาก่อน

image

รูปที่ 7

แต่ถ้าเราเพิ่มสัญญาณหลักเข้ามาทีหลังเราก็สามารถเลื่อนลำดับของสัญญาณได้ในแท็ป Pen โดยเลื่อนจากลูกศรด้านข้างให้สัญญาณหลักอยู่ด้านบนสุดและ x=1 อยู่ด้านล่าง

image

รูปที่ 8

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าจำนวน Ranges แกน Y ที่เราจะแสดงมีจำนวนตามที่เราต้องการ เช่นในที่นี้คือ 2

image

รูปที่ 9

เราอาจจะต้องการเปลี่ยนคำที่แสดงในแกนใหม่นี้ ก็ทำได้โดยเปลี่ยน Description ของสัญญาณ x=1 เช่นในที่นี้เปลี่ยนเป็น Range2 และเอาอ็อปชั่น Visible ออกด้วยเพื่อไม่ให้มีการพล็อตสัญญาณนี้ (ให้แสดงแต่แกน Y ของสัญญาณ)

image

รูปที่ 10

ก็จะได้การพล็อตสัญญาณเดี่ยวที่มีจำนวนแกนเพิ่มขึ้นดังรูป

image

รูปที่ 11

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s