ฟีเจอร์ Data Merge ใน DataWorX ทำให้ระบบ SCADA มีเสถียรภาพมากขึ้น

image

DataWorX เป็นโมดูลที่มีอยู่ใน GENESIS32 และสามารถแยกติดตั้งใช้งานเดี่ยวๆได้ด้วยนี้มีความสามารถในการรวบรวมRequestจากClient ต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลจาก OPC tag ชุดเดียวกันแล้วส่งให้ OPC Serverส่งข้อมูลกลับมาทีเดียว แทนที่OPC Serverจะทำงานซ้ำๆกันหลายรอบในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้OPC ServerในระบบSCADAทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ระบบที่ไม่มีData Merge เมื่อมีการเรียกข้อมูลซ้ำๆกันจากClientต่าง ๆ จะทำให้เกิดปัญหาบริการข้อมูลไม่ทัน เพราะOPC Server ต้องส่งข้อมูลให้ Clientลำดับแรกก่อนมารับข้อมูลใหม่ตามRequestของClientถัดไปโดยไม่สนใจว่าข้อมูลจะมาจากOPC Tagตัวเดียวกันหรือไม่ ดังนั้นถ้าClientมีจำนวนมาก ก็จะยิ่งทำให้มีความเสี่ยงที่OPC Serverบริการข้อมูลไม่ทันเกิดขึ้น เราเรียกปัญหานี้ว่าปัญหาคอขวดข้อมูล

แม้ในกรณีที่OPC ServerกับClientอยู่ในคอมพิวเตอร์เดียวกันแต่มีโมดูลต่างๆ ที่เรียกข้อมูลซ้ำๆกัน เช่น โมดูลกราฟิก โมดูลAlarm โมดูลTrend โมดูลอื่นๆ ฟีเจอร์ Data Merge นี้ก็ช่วยได้ ทำให้OPC Serverบริการข้อมูลทัน REquest ต่าง ๆ จะถูกรวบรวมและMergeก่อนเพื่อไม่ให้ Request นั้น ๆ ซ้ำกันในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้อัตราความหนาแน่นของข้อมูลในช่วงเวลานั้นลดลง ฟีเจอร์Data Mergeนี้มีชื่อเรียกจากICONICSว่า Data Aggregation

image

รูปที่ 1

ใน GENESIS32 นั้นจะมี DataWorX อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ใช้SCADAอื่น ๆ ต้องการนำ DataWorXไปใช้เพื่อแก้ปัญหาคอขวดข้อมูลก็สามารถทำได้ โดยสามารถติดตั้ง DataWorX เดี่ยวๆ ในเครื่องที่มี OPC Server อยู่ ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกับ SCADA ก็ได้

การนำเอา DataWorX ไปใช้งานเพื่อแก้ปัญหาคอขวดข้อมูล ก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนว่าปัญหาคอขวดเกิดจากโมดูลต่าง ๆ หรือ Client ต่าง ๆ มีการเรียกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ถ้าใช่ DataWorXสามารถแก้ปัญหานี้ได้ แต่ทั้งนี้ถ้ามีข้อมูลจำนวนมหาศาลในแต่ละRequestแต่ระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะไม่สูง ปัญหาคอขวดข้อมูลจะยังเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการ Merge Request ให้เหลือชุดเดียวแล้วก็ตาม

การใช้งาน Data Merge หรือ Data Aggregation ของ DataWorX

การใช้งานนั้นง่ายมากครับ ไม่ต้องคอนฟิกอะไร เมื่อติดตั้ง DataWorX ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี OPC Server แล้ว เราสามารถติดต่อ DataWorX แทนการติดต่อ OPC Server โดยตรง

ในรูปที่1เป็นการติดต่อ OPC tag จาก OPC Server โดยตรง (ติดต่อด้วย GENESIS32 SCADA)

image

รูปที่ 1 ตัวอย่างการ Browse เพื่อติดต่อ OPC tag จาก OPC Server โดยตรง

รูปที่2เป็นการเชื่อมต่อOPC tagผ่านDataWorX

image

รูปที่ 2 ตัวอย่างการ Browse ติดต่อ OPC tag ผ่าน DataWorX เพื่อให้ฟีเจอร์Data Merge ทำงาน

นั่นคือเวลาเลือกOPC Server ให้เลือกผ่านDataWorXก่อน จากตัวอย่างOPC Serverเป้าหมายคือKepware จะต่างจากรูปที่1ที่เลือก Kepwareโดยตรง โดยจะเลือกDataWorXก่อน แล้วจะปรากฏ Kepware อยู่ใต้ DataWorX ซึ่งสามารถใช้งานกับ SCADA ต่างๆที่เชื่อมต่อ OPC Server ได้ SCADA ต่าง ๆ จะมองเห็น DataWorX เสมือน OPC Server ตัวหนึ่ง

นอกจากฟีเจอร์ Data Aggregation แล้ว DataWorX ยังมีฟีเจอร์ Data Bridge, Data Tunneling อีกด้วย ซึ่ง Data Bridge ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง OPC Server หรือ Data Source อื่น ๆ เช่น OPC Server กับ OPC Server, OPC Server กับ Database, Database กับ Database เป็นต้น ส่วน Data Tunneling ใช้ติดต่อ OPC Server แบบ Remote ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งใช้กับ SCADA ยี่ห้อใดก็ได้ที่เชื่อมต่อOPC Server ซึ่งจะสะดวกและยึดหยุ่นมากกว่า DCOM

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s