ปรับ GraphWorX ให้แสดงผลเร็วสุดเมื่อเปลี่ยนหน้า

กรณีที่เรามีหน้าแสดงผลดิสเพล์หลายหน้าและมีการเปลี่ยนหน้าไปมาเพื่อแสดงข้อมูลจาก OPC Serverบ่อยๆ ถ้าหน้าแสดงผลนั้น ๆ มีการใช้ OPC tag จำนวนมาก อาจมีอาการหน่วงของข้อมูลบ้างเมื่อเริ่มแสดงผลเพราะ OPC Server ต้องบริการข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้ทันทีทันใดเราสามารถกำหนดอ็อปชั่นให้มีการแคชข้อมูลไว้เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลจำนวนมากได้เร็วเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าแสดงผลไปมา

การแคชข้อมูล Data Source ทำได้โดยเปิดไปที่ Start > Programs > ICONICS Tools > GenBroker Configurator แตกกิ่ง Advance > Common  เลือก Optimization

image

รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เป็นตัวอย่างการแคชข้อมูลจำนวน 2000 Item ไว้ และให้ Deactivate ข้อมูลที่ถูกแคชไว้ นั่นคือขณะที่มีการเปลี่ยนหน้าแสดงผล ข้อมูลหน้าแสดงผลที่ซ่อนไปแล้วก็จะถูก Deactivate ไปช่วยให้ระบบลดการทำงานไป ในขณะเดียวกันก็จะมีการแคชข้อมูลของหน้าที่ซ่อนไป เมื่อเอาหน้านั้นกลับมาแสดงใหม่ก็จะสามารถแสดงข้อมูลที่แคชไว้ได้ทันที

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s