การคอนฟิก Mitsubishi QnA เพื่อต่อ OPC (Kepware)

1. เซต DIP switch บน Communication Module A1SJ71QE71

  • DIP switches 1-2 เป็น OFF.
  • DIP switch 3 must เป็น ON.
  • DIP switches 4-6 เป็น OFF.
  • DIP switch 7 เป็น ON.
  • DIP switch 8 เป็น OFF.

2. ต้องเขียน Ladder เพื่อ Initial ตัว Communication Module โดยแนะนำให้เซตเน็ตเวิร์คของ QnA เป็นแบบ UDP จะมีประสิทธิภาพกว่า TCP ระวัง!!ต้องทำการเซตพอร์ตไม่ให้ซ้ำกันสำหรับ PLC แต่ละตัว และหลังเขียนโปรแกรม LADDER ให้ PLC ต้อง ปิดการจ่ายไฟ แล้วรอสักครู่ ก่อนจ่ายไฟใหม่ เพื่อให้ Ladder มีผล

LAdder กรณี UDP

ตัวอย่างนี้เป็นการสื่อสารกับ PLC ที่พอร์ต 5000 แบบ UDP ซึ่งเลขฐานสิบหกคือ 1388 เราต้องระบุเลขพอร์ตนี้ที่ Ladder และในกรณี UDP เราต้องระบุ IP ของ PC ที่ติดต่อ PLC ด้วย เช่น PC มี IP 192.168.111.24 ซึ่งคือเลขฐานสิบหก C0.A8.6F.18

image

รูปที่ 1

Ladder ข้างต้นใช้ M42 ในการ Initial เพียงครั้งเดียวโดยจะทำงานเมื่อ M42 ON เมื่อ Initial แล้ว Y008 จะเป็นตัวตัด เพื่อให้ Initial ครู่เดียว ในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราว่าจะใช้สัญญาณใด

 

Ladder กรณี TCP

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการกำหนด IP ให้อุปกรณ์ ที่ IP 192.168.111.123 ซึ่งเป็นเลขฐาน 16 ก็คือ C0.A8.6F.7B (ใช้โปรแกรม Calculator ของ Windows แปลงดูได้)

 

image

รูปที่ 2 Ladder ที่เขียนเข้าไป

จากนั้นต้องเขียน LADDER เพื่อยกเว้น Error กรณี TCP/IP ด้วย (ถ้าไม่มี Ladder นี้ เมื่อเกิด Error จะต้องปิด/เปิดPLC ใหม่) ในตัวอย่างนี้กำหนดให้ PLC ติดต่อผ่านพอร์ต 5001 ซึ่งก็คือเลขฐานสิบหกคือ 1389

image

รูปที่ 3

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการใช้ Y008 ในการรีเซตพอร์ต เมื่อเกิดการสื่อสารขัดข้อง (เช่นสายหลวม สายหลุด ไฟของ LAN ดับ ฯลฯ)  พอร์ตจะถูกต่อใหม่หลังเวลาผ่านไป 2 วินาที โดยใช้ Timer T0 เป็นตัวคุมเวลา

 

พอร์ตต่าง ๆ ที่กำหนดใน LADDER เราจะต้องเอทาไปใช้ใน OPC Server ให้ตรงกัน

 

3. ตัวอย่างไฟล์ OPC

OPC tag

image

รูปที่ 4

Channel

image

รูปที่ 5

Device

image

รูปที่ 6 IP ของ PLC ที่ต้องการติดต่อด้วย

กำหนดเป็น TCP หรือ UDP ต้องขึ้นกับ LADDER ที่เขียนเข้าไป และพอร์ตต้องตรงกับใน Ladder

image

รูปที่ 7

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s