ทำเมนูเปลี่ยนภาษาใน GENESIS32 SCADA

clip_image002

GENESIS32 สามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ตามที่เราต้องการ โดยเราต้องทำการกำหนดว่าจะใช้ภาษาอะไรบ้าง และสร้างคำแปลสำหรับWordในภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เอาไปใช้ในงานของเราได้ ขั้นตอนเป็นดังนี้

สร้างคำแปลภาษาเสียก่อน

เปิดไปที่ Start > Programs >  ICONICS Tools > Language > Language Configurator

เราจะพบรายการภาษาดังรูปที่ 1 ยังไม่มี Thai

image
รูปที่ 1

สร้างภาษาไทยโดยคลิ้กขวาที่กิ่ง Language เลือก New > Language

ตั้งชื่อเป็น Thai และ Description เป็น Thailand คลิ้กปุ่ม Browse ไปเลือกรายการภาษาเป็น Thai-Thailand แล้วคลิ้ก Apply

image
รูปที่ 2

ขั้นต่อไปให้สร้าง Word และคำแปลในกิ่ง Alias เช่นใน Alias มีคำว่า Title อยู่ดังรูปที่ 3 แต่ยังไม่มีคำแปลสำหรับภาษาไทย ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ Thai ในคอลัมน์ Language name เข้าไปกำหนดคำแปล

image
รูปที่ 3

ใส่คำแปลในช่อง Text ทั้งนี้เราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าใช้ Font อะไร ถ้าไม่ต้องการระบุให้ว่างไว่้ แล้วคลิ้ก Apply ด้านล่าง

image
รูปที่ 4

ถ้ามีคำอื่น ๆ แต่ไม่มีในกิ่ง Alias ให้คลิ้กขวาที่กิ่ง Alias เพื่อสร้าง New > Alias ขึ้นมา จากนั้นก็กำหนด Word และความหมายในภาษาต่าง ๆ ภาษาไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องกำหนด

การนำไปใช้

ให้ดูตัวอย่างใน Start > Programs > ICONICS Tools > Language > Language Demo

จะเห็นว่าในตัวอย่างเราใช้ /+Word+/ แทนการแสดงผล เพื่อเวลาที่เราสั่งเปลี่ยนภาษาก็จะได้แสดงคำแปลของ Word ในคอนโทรลนั้น ๆ เช่นแทนที่เราจะแสดงคำว่า Tank Lavel โดยตรงใน Label เราก็ใส่คำว่า /+Tank Level+/ ซึ่งหมายถึง Alias ชื่อ Tank Level ที่เราเห็นในรูปที่ 3 และ 4 ใต้กิ่ง Alias นั่นเอง

image
รูปที่ 5

เช่นเดียวกับคำที่แสดงบนปุ่มต่างๆ เช่นปุ่มที่มี Dynamic Pick ใช้ในการเปลี่ยนภาษาต่างๆ

image
รูปที่ 6

ถ้าไม่อยากพิมพ์ชื่อ Alias เองก็ Browser ไปเลือกได้ (คลิ้กปุ่ม … ข้าง ๆ ปุ่ม Font… ไปเลือกได้

image
รูปที่ 7

ในปุ่มเปลี่ยนภาษานี้จะมี Dynamic Pick ที่เลือกเป็นแบบ Select Language อยู่ ที่เรา Browse ไปเลือกภาษาที่ต้องการแสดงได้

image
รูปที่ 8

ใน Language Alias Configurator ผมได้สร้าง Alias ชื่อ Thai ไว้ใน Folder ชื่อ Lang พร้อมกับกำหนดความหมายสำหรับภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษา Thai = “ไทย”

image
รูปที่ 9

คำแปลในภาษาอื่น ๆ เช่น English ก็เป็น “Thai” ส่วนภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ไม่ต้องกำหนด

image
รูปที่ 10

ทำเช่นเดียวกันนี้กับคำอื่น ๆ ที่เราจะใช้ใน SCADA เช่น Tank Level ก็ใส่คำแปลภาษาไทย และอื่น ๆ ที่เราจะใช้งานแต่ยังไม่มีคำแปล

image
รูปที่ 11

เมื่อเราเรียกใช้งานจาก GraphWorX หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ ICONICS ก็จะมีรายการให้เลือก

image
รูปที่ 12

Language Alias ของ GENESIS32 ทำให้สะดวกต่อการเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s