ไม่ต้องการให้ User บางกลุ่มใช้หน้า SCADA บางหน้า

ทำได้โดยการกำหนด Security Configurator ดังนี้

Start > Programs > ICONICS Tools> Security Configurator

จากนั้นจะพบหน้าต่าง ICONICS Security Server Administrator Login  ถ้าเรายังไม่เคยกำหนด Security Configurator ก็ไม่ต้องใส่ USer/PAssword ใด ๆ ให้ OK ไปเลย แต่ถ้าเคยคอนฟิกไว้แล้วให้ใส่ User/Password ให้ถูกต้อง

imageรูปที่ 1

ถ้ามีหน้าต่างถามว่าจะแสดงในโหมด BASIC หรือ Advance ให้เลือก Advance

ดูวิธีการสร้าง User / Group ได้ที่ http://210.213.59.95/index.php/iconics/34-iconics/737—start–key—ctrlaltdel—genesis32

 

ให้ User เฉพาะบางกลุ่มเข้าหน้า SCADA ที่สำคัญ

การกำหนดให้ผู้ใช้เฉพาะบางกลุ่มใช้งานหน้าแสดงผลบางหน้าได้ ก่อนอื่นเราต้องกำหนดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าหน้าแสดงผลดังกล่าวไม่ได้เสียก่อน โดยเลือกเมนู Edit > Default Group จากนั้นกำหนดส่วน Deny Access: เพื่อเลือกไฟล์ gdf ที่ไม่ต้องการให้เข้าถึง แล้วคลิ้ก Add และ OK

image รูปที่ 1

 

ถัดจากนั้นเราก็ทำเช่นนี้กับ Group ของ USer อื่นๆ ที่ไม่ต้องการให้เข้าถึงหน้าแสดงผลนี้ด้วย ดังนั้นผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มที่เราได้กระทำเช่นนี้ ก็จะดูและเปิดไฟล์ได้ทุกไฟล์ยกเว้นหน้าแสดงผล gdf ที่เรากำหนดเท่านั้น

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็กำหนดเฉพาะหน้าที่ต้องการให้ดูเท่านั้น ส่วนไฟล์อื่น ๆจะเปิดไม่ได้ ดังนี้

image
รูปที่ 2

รูปที่ 2 เป็นตัวอย่างการกำหนดหน้าแสดงผลบางให้ กลุ่มผู้ใช้ USERGROUP ดังนั้นกลุ่มนี้จะดูได้เฉพาะหน้านี้เท่านั้น

ส่วนกลุ่มที่มีสิทธิทุกอย่างเราก็ใส่ *.* ในส่วน Allow Access แล้วคลิ้กปุ่ม Add ส่วน Deny Access ไม่ต้องใส่อะไร ซึ่งจะทำให้กลุ่มนั้นดูได้ทุกไฟล์ ทุกหน้า

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s