การใช้ประโยชนฺ์จาก AlarmWorX โดยไม่เสียเงินเพิ่ม

หลายท่านที่ใช้ GENESIS32 จะทราบว่า AlarmWorX32 ใน GENESIS32 นั้นนอกจากจะทำหน้าที่แสดงผล Alarm แล้วยังสามารถกำหนดให้บันทึกการ Alarm นั้น ๆ ไว้ด้วยว่า เกิดอะไรขึ้น เมื่อใด ที่ไหน และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ณ ขณะที่เกิด Alarm นั้นมีค่าเท่าไหร่กันบ้าง เข้าสู่ภาวะปกติตอนไหน ใช้เวลานานเท่าใด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ของวิศวกรในภายหลังได้ และหากเราต้องการแสดงผลข้อมูลเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายเราก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม


 

ใน AlarmWorX32 นั้น เราสามารถกำหนดให้เก็บข้อมูลAlarmดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลเพื่อแสดงเป็นแบบ Alarm Report และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 

image

รูปที่ 1 AlarmWorX Viewer ที่แสดง Alarm ให้ User รับทราบ

 

image

รูปที่ 2 AlarmWorX Report แบบตาราง

 

image

รูปที่ 3 AlarmWorX Report แบบ Chart summary

 

image

รูปที่ 4 AlarmWorX Report แบบ Crystal Report

 

จากรูปที่ 2 ถึง 4 จะเป็น Report แบบต่าง ๆ ที่มีข้อมูลย้อนหลังของ AlarmWorX ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยมีโครงสร้างการเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลดังรูปที่ 5

 

 

image

รูปที่ 5 โครงสร้างการทำงานของ AlarmWorX

 

จากรูปที่ 5 Database สามารถเป็นได้ทั้ง MS SQL Server, MS Access, MySQL เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์คได้หากได้รับการกำหนดสิทธิ์เช่น User Password ของ SQL Server เป็นต้น

 

 

นำข้อมูลมาแสดงผ่านเน็ตเวิร์คแบบไม่เสียเงิน หรือเสียไลเซนส์เพิ่ม

 

หากต้องการนำข้อมูลที่เก็บไว้ใน Database เช่น MS SQL Server มาแสดงผล เราสามารถทำได้โดยใช้ Application ที่สามารถติดต่อนำข้อมูลจาก Database มาแสดงได้ เช่น

– MS Excel โดยใช้ Wizard ของ MS Excel ในการดึงข้อมูล AlarmWorX ออกมาแสดง

image

รูปที่ 5 ตัวอย่างใช้ Wizard จาก MS Excel ดึงข้อมูลจาก SQL Server มาแสดง

 

ทั้งนี้เราสามารถคัดกรองข้อมูลเช่น เอาข้อมูล 10 วันล่าสุด หรือเอาเฉพาะ Alarm ที่มีระดับความรุนแรงที่เราสนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่สนใจ และเงื่อนไขอีกมากมายเป็นต้น มาจัรูปแบบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการ หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของ User

 

การดึงข้อมูลมาจาก SQL Server เราสามารถกำหนด User Password ผู้ใช้ไว้ที่ SQL Server เพื่อความปลอดภัยได้

 

 

– ใช้เครื่องมือ Web Report ฟรี ในการดึงข้อมูลมาแสดงเป็น Report ผ่านเว็บ

ถ้าผ่านเว็บ ผู้ใช้ก็ไม่ต้องมีเครื่องมือใด ๆ นอกจาก Browser เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome เป็นต้น

image 

รูปที่ 6 ตัวอย่าง Report จากเครื่องมือสร้าง Web Report แบบฟรี ๆ ที่ชื่อ Logi Report Studio

 

Logi Report Studio เป็นเครื่องมือสร้าง Web Report ที่มีประสิทธิภาพสูงด้านเครื่องมือในการจัดการ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม สามารถสร้าง Report ได้หลากหลายทั้งแบบตารางข้อมูล และชาร์ต สามารถสร้างการคัดกรองข้อมูลให้ผู้ใช้เลือกตามต้องการ และสามารถ Export เป็น PDF, Excel file, PDF ผ่านหน้าเว็บได้เลย

 

image 

รูปที่ 7 ตัวอย่าง Report แบบ Stack

 

image

รูปที่ 8 หน้าตาโปรแกรม Logi Report Studio

 

นอกจากนั้นเรายังสามารถดึงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือฟรีอื่น ๆ มาแสดงผ่านทั้งแบบ Web และ Windows Application เช่น MS Visual Studio Express 2008, 2010 เป็นต้น

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s